GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Phường Sông Bằng - Tp. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

Email:  mnsongbang@gmail.com

Điện thoại: 02063858300

 

1. Mô hình hoạt động:  theo chương trình Giáo dục Mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn trong đó có 56,7% trên chuẩn. Là những giáo viên giỏi, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong chăm sóc giáo dục trẻ; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao, có uy tín.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo và các kỹ năng sống cần thiết.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động ngoại khóa và quan tâm đến phát triển cá nhân cho trẻ.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Chuẩn bị cho trẻ đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tâm thế sẵn sàng bước vào lớp 1.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học theo hướng tích cực, lấy trẻ làm trung tâm với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy ; Bố trí sắp xếp thời gian biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các hoạt động.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động khám phá trải nghiệm cho trẻ bằng nhiều hình thức 
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên, các hoạt động giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
                                                                                        Ban giám hiệu Trường Mầm non Sông Bằng