1. Bà ê Văn Sỹ:: Trưởng ban ĐDCMHS nhà trường - phụ huynh lớp 3TB

2. Ông Hà Ngọc Dương: Phó Ban - phụ huynh lớp 2TA

3. Bà Đoàn Huyền Trang: Ủy viên - phụ huynh lớp 4TA

4. Bà La Phương Thảo: phụ huynh lớp 4TB