Năm học 2019-2020 trường có 25 giáo viên.

* Đội ngũ giáo viên nhà trường tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 17/25= 68 % giáo viên có trình độ trên chuẩn, (trong đó có 9 đ/c có trình độ đại học; 8 đ/c có trình độ cao đẳng). 8/25 đ/c có trình độ đạt chuẩn = 32%.

- Lớp 2 Tuổi: 2 GV

- Khối 3 Tuổi: 8 Gv

- Khối 4 Tuổi: 9 GV

- Khối 5 Tuổi: 6 GV

* Giáo viên tận tụy và tâm huyết với nghề, có phẩm chất đạo đức nhà giáo chuẩn mực, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ

Nhà trường có 24 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Trường; 6 giáo viên duy trì đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, 7 giáo viên giỏi cấp Thành phố, 7 giáo viên giỏi trong thực hiện chuyên đề Xây dựng trường MN LTLTT cấp Thành phố.

Đội ngũ giáo viên công tác lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc trẻ; đội ngũ giáo viên trẻ sáng tạo, năng động trong công tác giảng dạy và các hoạt động phong trào và tích cực học hỏi trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Cuối năm học 2018-2019 nhà trường có 31 người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 4 người đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Có 2 cá nhân được UBND Tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 cá nhân được Bộ GD&ĐT khen trong phong tròa thi đua "Đổi mới, sáng tạo"